O firmě

Po privatizaci vyrostl v Horažďovicích moderní podnik s vysoce konkurenceschopným výrobním a prodejním programem, ale i technologickým vybavením a zkušenými a odborně zdatnými zaměstnanci. Právě díky privatizaci došlo k vynikajícímu propojení švédského know - how a zkušeností s českou pracovitostí a umem.

Realizované projekty

Realizované projekty

Realizované projekty

Slovo ředitele

Slovo ředitele

Výroba bramborového škrobu má v Horažďovicích více než stoletou tradici. Je to úctyhodná doba poznamenaná úsilím mnoha generací „škrobařů,“ kteří mnohdy bojovali o holé zachování výroby a snažili se o dosažení trvalého a dlouhodobého rozvoje této firmy.

Snad největší krize byla na začátku 90. let minulého století, kdy byl postupně privatizován český škrobárenský průmysl a ze 17 výroben škrobu zůstalo v současnosti v provozu jen pět, ke kterým patří i výrobna v Horažďovicích.

Po privatizaci vyrostl v Horažďovicích moderní podnik, který se stal konkurenceschopným nejen svým výrobním a prodejním programem, ale i technickým a technologickým vybavením a také zkušenými a odborně zdatnými zaměstnanci.

Je třeba říci, že právě v LYCEKBY AMYLEX, a.s. došlo k vynikajícímu propojení švédského know – how a zkušeností s českou pracovitostí a umem. Firma vyrábí vysoce kvalitní výrobky: bramborový škrob, dextriny a další modifikované škroby.

Historie společnosti

Historie společnosti

Historie výroby škrobu v Horažďovicích začíná v době, kdy do Horažďovic vtrhla průmyslová revoluce. Fungoval tu cukrovar, vyhlášené bylo pěstování růží i otavských perlorodek. V roce 1889 se k víru podnikatelského ruchu přidalo i založení papírny, kterou na východním okraji města vystavěli plzeňští papírníci Gellert a Gaus.

Povolení bylo vystaveno na výrobu papíru a lepenky ze slámy a vlastní výroba započala 20. 10. 1889. Bohužel dne 16. 6. 1897 papírna vyhořela. Z této pohromy se papírna již nevzpamatovala a spáleniště leželo ladem až do roku 1906, kdy na tomto místě vznikl nový podnik na výrobu škrobu, dextrinu a sirupu. Škrobárna nesla název „První jihozápadočeská továrna na škrob“ a první kampaň se uskutečnila od 1. 11. 1906 do 30. 3. 1907.

Za toto období bylo zpracováno asi 1600 tun brambor, za které bylo zaplaceno cca 50 tis. korun. Podnikatelský úspěch škrobárny nezůstal v Horažďovicích bez odezvy. Pro sedláky ze širokého okolí to byl impulz k rozhodnutí o založení družstevní škrobárny. Tomu v roce 1908 předcházelo založení „Škrobárenského a nákupního družstva pro české Pošumaví“, které nakonec využilo nabídky První jihozápadočeské továrny na škrob a celou ji na jaře roku 1912 koupilo.

Zemědělci pak vlastnili škrobárnu až do roku 1946. V roce 1946 byla škrobárna prostřednictvím Českomoravského svazu pro brambory a škrob pronajata panu Josefu Smeykalovi, přednímu škrobárenskému odborníkovi. Josef Smeykal ji v říjnu roku 1946 převzal a na jaře příštího roku bylo započato s její modernizací. Během následujících dvou let tak škrobárna postupně změnila svou tvář. Dalším osudem škrobárny ale zamíchal únorový puč a v říjnu roku 1948 byla škrobárna znárodněna.

K další historii pouze ve zkratce:

 • 1950: škrobárna je začleněna jako výrobní závod do národního podniku Amylon Havlíčkův Brod
 • 1952: škrobárna je jedním z provozů podniku Jihočeské škrobárny
 • 1958: škrobárna je součástí národního podniku Západočeské lihovary a konzervárny v Plzni – Božkově
 • 1960: škrobárna se stává jedním ze závodů oborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod
 • 1968: je zprovozněna výroba dextrinu
 • 1986: je zprovozněna nová výrobna škrobu využívající polskou technologii
 • 1992: výrobní závod je v rámci kuponové privatizace přeměněn na Škrobárny Horažďovice, a.s.
 • 1994: Společností Škrobárny Horažďovice,a.s. a švédskou firmou Lyckeby Stärkelsen je založena firma LYCKEBY AMYLEX, a.s.
 • 1994-1996: probíhá rekonstrukce výrobny škrobu
 • 2002: kapacita výrobny bramborového škrobu byla znásobena a byla zprovozněna výrobna kationických škrobů
 • 2003: Z LYCKEBY AMYLEX, a.s. je vydělena firma LYCKEBY CULINAR a.s. operující v potravinářském průmyslu
 • 2006: Od první výroby škrobu v Horažďovicích uběhlo 100 let
 • 2009: Došlo k fúzi společností Škrobárny Horažďovice a.s. a LYCKEBY AMYLEX, a.s. Tímto sloučením zaniká společnost Škrobárny Horažďovice a.s. a veškeré aktivity přechází na společnost LYCKEBY AMYLEX a.s.
 • 2010: proběhla modernizace dopravy vyrobeného škrobu na sklad
 • 2014: uplynulo 20 let od vzniku společnosti Lyckeby Amylex, a.s. a byla dokončena výstavba nové výrobní jednotky pro dextrin

Jakost

Jakost

Systém řízení jakosti je pro společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. klíčovou součástí strategie zaměřené na kvalitu a bezpečnost.

Jako největší výrobce bramborového škrobu a výrobků z něj (tzv. modifikovaných škrobů) v České republice usiluje LYCKEBY AMYLEX, a.s. o udržení svého místa na trhu v pozici dodavatele, který svým zákazníkům poskytuje vždy pouze vysoce kvalitní a bezpečné výrobky včetně prvotřídního servisu. LYCKEBY AMYLEX, a.s. proto provádí veškeré své obchodní aktivity na základě funkčního systému řízení jakosti.

Systém jakosti podle ISO 9001 byl v organizaci certifikován v roce 1997, systém jakosti a bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2005 jsme zavedli v roce 2010. Oba systémy každoročně úspěšně obhajujeme při auditech.

Životní prostředí

Životní prostředí

Společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. bere při veškerých svých činnostech ohled na možný negativní dopad na okolí. Řídí se zákonnými požadavky, které se týkají hygieny potravin, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě bezpečnosti výrobků.  Management podporuje opatření k ochraně životního prostředí a zdraví a bezpečnosti všech osob, které by mohli být přímo nebo nepřímo ovlivněny činností organizace.

V roce 2005 byl v organizaci zaveden a úspěšně certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004. Každoročně tento certifikát úspěšně obhajujeme při auditu. Plníme právní předpisy a jiné požadavky týkající se ochrany životního prostředí, prevence znečišťování, zachování přírodních zdrojů a soustavně hodnotíme vlivy všech činností naší společnosti na životní prostředí.

Společnost Lyckeby Amylex, a.s. si formou Environmentální politiky stanovila závazek v oblasti ochrany životního prostředí. Tato politika představuje jeden z prvků celkové politiky organizace a je sladěna se strategickými cíli a záměry organizace. Environmentální politika je dostupná ZDE.

V případě dalších dotazů ohledně životního prostředí, stížností, připomínek apod. nás kontaktujte.

Certifikáty

Nákup brambor

Nákup brambor

Agronomické oddělení společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s. zajišťuje nákup brambor, množení sadby a poradenskou činnost. Spolupracuje s asi 100 zemědělskými subjekty.

 

Personalistika

Personalistika

Výběr zaměstnanců probíhá formou osobních pohovorů a výběrových řízení. Všechna volná místa jsou hlášena na Úřadu práce.

Možnosti uplatnění:

 • vyučení pracovníci (zámečníci, elektrikáři, opraváři zemědělských strojů apod.)
 • středoškoláci, absolventi VOŠ a VŠ se zaměřením strojní, elektro, ekonomika, chemická (papír) a potravinářská technologie, zemědělství (rostlinná výroba). U středoškoláků a vysokoškoláků se vyžaduje minimálně základní znalost angličtiny.

Vzhledem ke kampaňovému zpracování brambor přijímáme každým rokem na období září – listopad několik brigádníků – dělníků na dobu určitou.

Pracovní doba: 7 hod 30 min
Pracovní režim: V dělnických profesích směnná práce, u ostatních pružná pracovní doba.

Zaměstnanecké výhody:

 • korektní a etické chování uvnitř firmy i navenek
 • týden dovolené navíc
 • příspěvek na penzijní fond
 • zajištěné a částečně dotované závodní stravování
 • příjemné a moderní pracovní prostředí i atmosféra

Kontakt: telefon +420 376 532 111, 376 532 222
fax +420 376 513 536
e-mail: lyckeby@lyckeby.cz

Volná pracovní místa


Napište nám

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.