Papírenský průmysl

Nativní bramborový škrob: Po úpravě škrobu termochemickou konverzí se škrob používá na povrchové klížení papíru.

Dextrin: Lepení a zpracování papíru, kartonu a lepenek. Pro výběr vhodného typu našeho produktu, doporučujeme provést laboratorní nebo provozní testy a to z důvodu rozdílné technologie jednotlivých zákazníků.

Kationické škroby: Svým kladným nábojem posilují vznik mezivlákenných vazeb celulózových vláken, jejichž přirozený náboj je záporný. Pozitivní účinek se projeví zejména:

  • vyšší pevnostní charakteristiky papíru nebo lepenky za sucha (tržná délka, pevnost v průtlaku, vnitřní vazebná pevnost, povrchová pevnost)
  • zvýšení retence jemných podílů a plnidel a urychlení odvodnění na sítě papírenského stroje – duální reteční systém
  • snížení povrchové prášivosti papírů a lepenek při následném tiskovém procesu – nižší obsah rušivých látek (anionických koloidů) v okruzích papírenského stroje, snížení CHSK odpadních vod
  • snížení rizika tvorby depozitů, zlepšení runability papírenských strojů (snížení přetrhů) ASA klížení
  • uvařený kationický škrob se sníženým pH se emulguje společně s ASA klížidly pro klížení papíru do hmoty.

Pokud máte zájem o tyto produkty, prosíme kontaktujte firmu Solam. Tato firma je odpovědná za prodej kationického škrobu do papírenského průmyslu.


Napište nám

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.