Od brambor ke škrobu

 1. Dodávka brambor – Surovina pro Lyckeby Amylex – brambory – je dodávána pěstiteli brambor podle přesného harmonogramu
 2. Odhliňovač – V odhliňovači se odstraní část hlíny, která je nabalena na hlíze
 3. Vážení a vzorkování – Dodávka brambor od jednotlivých dodavatelů je zvážena a je u ní stanoven obsah škrobu a stupeň znečištění. Společně s celkovou hmotností dodávky jsou tyto dva faktory určující pro stanovení ceny, která má být dodavateli zaplacena.
 4. Separování kamene a lehkých částíc – Brambory jsou unášeny proudem vody do sekce praní. Nejprve se na separátoru kamene odstraní všechny částice těžší, než brambory, jako např. kameny.
 5. Praní brambor – Hlína z brambor se odstraňuje v pracích bubnech umístěných v nádržích s vodou.
 6. Struháky – Čisté brambory jsou dočasně skladovány v násyp-kách nad struháky, odkud jsou dávkovány do stru-háků a rozstrouhány noži, umístěnými na rotačním válci. Po rozstrouhání bramborové hlízy je škrob oddělován od buněčných brambor.
 7. Odstredivá sítka, separace zdrtků – Rozstrouhané brambory jsou čerpány do zařízení s rotač-ními síty. Tato zařízení jsou zapojena do série a nazývají se vypěrače vlákniny. V nich se separuje vláknina od hlízové šťávy a škrobu. Škrob je vymýván z vláknité suspenze pomocí hlízové šťávy z brambor.
 8. Cyklony – separátory hlízové šťávy – Hlízová šťáva je odstraňována ve dvou krocích. První probíhá v hydrocyklonech, kde se škrob zahušťuje a vytváří viskózní suspenzi.
 9. Pásové filtry – Druhý krok probíhá na pásových filtrech, kde se z viskózní suspenze vytváří filtrační koláč. Voda je odsávána přes filtrační koláč a tím se ze škrobu odstraní hlavní podíl (97 – 98%) hlízové šťávy.
 10. Hydrocyklony – Poslední rafinace škrobu probíhá v hydrocyklonech. Škrob se zde separuje od zbývající hlízové šťávy a vlákniny pomocí opakování dvou kroků: zahušťování a promývání. Voda použitá na rafinaci proudí proti směru linky.
 11. Vakuové filtry – Škrobová suspenze se nejprve suší na rotujících válcích, pokrytých sítem. Voda se odstraňuje pomocí vakua a získaný produkt má obsah vody okolo 36%.
 12. Sušení a cyklony – Konečné sušení škrobu probíhá v horkovzdušné sušárně při teplotě asi 160°C. Odcházející škrob obsahuje 20% vody. Vzduch a pára jsou separovány od škrobu. Škrob je chlazen před transportem do skladovacích sil.
 13. Balení – Protože výroba škrobu je koncentrována do krátkého období 3-4 měsíců na podzim a škrob je distribuován během celého roku, musí být škrob ihned zabalen do papírových pytlů nebo velkoobjemových vaků a skladován v čistých skladech.

Napište nám

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.