Od škrobu k dextrinu

  1. Transport a skladování škrobu – Škrob je transportován pomocí pneudopravy. Zásobní silo zajišťuje provozní zásobu na jeden den.
  2. Nakyselování – V nakyselovacím tanku je škrob zvlhčen roztokem kyseliny, jejíž množství a druh závisí na typu vyráběného dextrinu. Zřízení pracuje diskontinuálně.
  3. Odležení – Nakyselený škrob se nechává v silech odležet 8 – 12 hodin.
  4. Dextrinace – Škrob se nejprve v jednom rotačním bubnu vysuší, následně se v dalších dvou bubnech praží – působením tepla a kyseliny tak dochází k dextrinaci. Tento proces je kontinuální.
  5. Chlazení – Chlazením se ukončí dextrinační reakce.
    Aspirace – Ze vzduchu se separuje zbytkový škrob a dextrin a vracejí se zpět do dextrinační věže.
  6. Homogenizace – Kontinuálně vyrobený dextrin se homogenizuje, aby se dosáhlo vyrovnání parametrů.
  7. Prosévání – Proséváním přes síta se odstraní cizorodé částice.
  8. Balení – Dextrin se zabalí do papírových ventilových pytlů, případně do velkoobjemových vaků, a podle výsledků laboratorních rozborů se označí příslušným názvem s označením kvality.

Napište nám

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387.